گروه صنعتی گرند

گاید سوپردریل

مشخصات::

در تمامی سایز ها از قطر 0.3 تا 3 میلی متر